button homebutton separatorbutton historybutton separatorbutton gallerybutton separatorbutton mediabutton separatorbutton contactbutton separatorbutton members

Kedves valamikori és jelenlegi Ifjú Zenebarát Kórustagok, Dalostársak, zeneszerető látogatók!
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Tanár Urunk 2013. június 21-én eltávozott közülünk.
Ugrin Gábor Tanár Urat a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra július 11-én.

Emlékezzünk Rá az alábbi Szavakkal, Hangokkal, Érzésekkel, Pillanat-töredékekkel, amelyek mind-mind abból a Világból valók, amelyet Ugrin Gábor teremtett számunkra. Őrizzük meg, és ápolgassuk, hiszen mi mindannyian ebből táplálkozunk, egy valódi, kiapadhatatlan forrásból.

Batta András búcsúbeszéde

Szilágyi Katalin az Ifjú Zenebarátok nevében búcsúzik a Tanár Úrtól

Tiszteletére gyászmisét celebrált Horváth Zoltán atya,
július 16-án, az Avilai Nagy Szent Teréz templomban. A szentmisén a kórus is közreműködött.
A gyászmisén énekelt művek listája a Dalostársak menüpontból érhető el.Batta András: Felizzó emlék - búcsú Ugrin Gábor Tanár Úrtól"Megrendüléssel értesültünk  Tanár Úr halálhíréről. Ugrin Gábor karnagy úr 1976 és 1997 között a Fővárosi Énekkart is irányította. Szigorú emberséggel formált, zeneszeretetből példát adott nekünk, akik „keze alatt” nőttünk fel. Nagyon örültünk, hogy Vele együtt részesülhetett kórusunk a Magyar Örökség Díjban, és nem tudunk meghatottság nélkül arra gondolni, hogy talán nekünk vezényelte utoljára a Szép könyörgést 2012. október 20-án. Hiányát mindig érezni fogjuk." (a Fővárosi Énekkar  egykori és jelenlegi tagjai)"Még itt van az Öreg. Így neveztük: az Öreg. Akkor volt 38 éves, Veres Pálné Gimázium, 1970. Még itt van, nem csak azért, mert emlékezem rá. Nem csak azért, mert nem tudom azonnal felfogni a hírt. Valahogy itt van. Talán, mert ezer szállal kötődik a jelenhez. (...) Ezt tanultam tőle: keményen dolgozni a sikerért, és minél több élményt adni. Az „Öreg” elment, az élmény itt maradt. Akiket átváltoztatott tudják, hogy az erő, amit szétsugárzott most is megvan. Bennünk, gyermekeinkben, életpályánkban. Jó, hogy elmondhatom: ismertem Őt." (Kishonti István)"Ugrin Tanárúr nekem a szenvedélyt, a mély tüzű lelkesedést, a maximalizmust és kemény, következetes munkát és felelősségvállalást jelentette. Nem csak a zenei, hanem a jellemformáló hatása is erős volt. Sokat tanultam tőle ezeken a területeken is. Köszönöm neki." (Szépné Keszi Éva)


"Jöjj el vigasztalásomra"
A Dufay Kamarakórus tagjainak megemlékezése:

Mihály András: Két Vörösmarty kórus
Dufay Kamarakórus, vezényel: Ugrin Gábor (2005. november 25.)


Jólesz György megemlékezése (Bartók Rádió):

"Il faut remercier Dieu pour cette longue vie pleine de musique , une vie sans compromis, toujours exemplaire .
La devise de Gabor Ugrin était "Embellir, toujours embellir!" et c'est vrai qu'il a embelli la vie de tant de gens et en particuliers de jeunes.Inutile de dire qu'on ne l'oubliera pas, comment peut-on oublier un tel personnage. Je suis heureuse d'avoir pu le faire connaître ŕ certains d'entre vous et je vous souhaite ŕ tous de rencontrer, quel que soit le domaine, un maître que l'on peut admirer sans retenue en qui on peut avoir totalement confiance." (Charlotte Messiaen)
(Fordítás:
Hálát kell adni Istennek ezért a szép, hosszú, zenével teli életért; egy kompromisszumok nélküli, mindig példaértékű életért.
Ugrin Gábor jelmondata ez volt: "Szebbé tenni, mindig szebbé tenni!" - és valóban szebbé tette oly sok ember, különösen a fiatalok életét. Mondanom sem kell, hogy sosem felejtjük el: hogyan is felejthetnénk el egy ilyen személyiséget! Boldog vagyok, hogy néhány fiatallal megismertethettem őt, akiknek azt kívánom, hogy - területtől függetlenül - ők is találkozzanak egy ilyen mesterrel, akit fenntartás nélkül csodálhatnak, és akiben maradéktalanul megbízhatnak.)"Cet homme a fait chanter des enfants... qui ont ŕ leur tour ont fait chanter des enfants... qui ŕ leur tour font chanter des enfants... qui un jour feront chanter des enfants... et ainsi jusqu'ŕ la fin des temps... Les hommes s'en vont, les chansons restent. Merci, Mr Ugrin !" (Céline Lambeau)
(Fordítás:
Ez az ember gyerekeket énekeltetett meg... akik aztán újabb gyerekeket énekeltettek meg... akik később még újabb gyerekeket énekeltettek meg... akik egy nap majd szintén gyerekeket énekeltetnek meg... és ez így fog menni az idők végezetéig...
Az emberek elmennek, az ének megmarad. Köszönjük, Monsieur Ugrin!)"Drága Tanár Úr, immár odaát! (...) Azt mondják, az emberi test sejtjei szintjén hétévente újul meg / cserélődik le teljesen. Volt 7 év, amikor a mi kapcsolatunk Apa-Fia intenzitással zajlott, a Magától kapott útravaló életem meghatározó eleme lett. Méltó módon megköszönni visszafelé úgysem lehet, továbbadni kötelesség. 1988. január 4-én kelt kézírású levelét ereklyeként őrzöm, ebben Bárdost idézve a nagy család megtartó szerepéről is ír - Tanár Úr hatalmas családokat épített, s e családokhoz tartozni a mindenség élményével felér.
Köszönöm, hogy Fia lehettem!" (Utassy Ferenc)"Nem tudom, létezett-e még a földkerekségen olyan énektanár, karvezető, akinek az elementáris hatása alatt gimnazistaként képesek voltunk egyszerre három kórusban énekelni (Nagy kórus, Berlini + az osztályunkból összeállt kamarakórus, később a Jeunesses-ről nem is beszélve...). Mindezt úgy, hogy a reggeli negyed nyolcas berlini próba előtt fél hétre mentünk a kamara kórusunkkal próbálni, otthonról háromnegyed hatkor indulva, mindehhez legkésőbb 5-kor kelve... Hogy képesek voltunk negyedik végén egy egész osztályt rávenni, hogy - a Tanár Úrnak emlékül, a tőle tanult népdalokból - készítsünk egy kazettát több órai délutáni ottlétet igénylő felvétellel (hiszen neki nem tökéleteset nem adhattunk!!!), és mindannyian a hetedik mennyországban éreztük magunkat, hogy azt mondta: ezt örökre meg fogja őrizni. Több oldalt tudnék írni arról, hogy milyen egész életre szóló, kiolthatatlan vágyat tudott kelteni bennünk a zene és a kóruséneklés iránt. Ezt most nem teszem, csak annyit: számtalanszor éltünk át katarzist a keze és lénye által elvarázsolva énekelve a Szép könyörgést, de amit a múlt év szeptemberében kaptunk tőle a Berlinis találkozón, az ott lesz velünk mindörökre. Az, amit a szeme szeretetteljes, az életre már egy magasabb nézőpontból tekintő, bölcs, megbékélt kifejezése és a keze szinte rezzenésnyi mozdulata kifejezett... Drága Tanár Úr! Köszönjük, hogy velünk volt."
(Réger Cecília)"Fukushima Kodály Choir and Furiya Miyako sincerely would like to express deep condolences. He was our musical father more than 23 years. I participated in a seminar held by Professor Ugrin Gábor for the first time in 1978 when he first visited Japan. Since then I have respected him as a father of music for 35 years. I got the Kodály scholarship and studied music here in 1987 the choir conducting under Professor Ugrin Gábor.
When I returned from Hungary, I founded the Fukushima Kodály Choir. I have come to Hungary more than thirty times to continue my study. We first invited Professor Ugrin to Fukushima in 1986, and after then, he visited Fukushima 19 times as a conductor and teacher until 2010.
Professor Ugrin Gábor conducted the Fukushima Kodály Choir’s concerts 24 times not only Fukushima City but also in Tokyo, Sendai and Saga cities. The concerts were deeply impressive for the audiences. We released seven CDs and DVD also. The DVD is the entire Bartok’s Children’s and Female chorus. They are very important works in Japanese choral history.
Professor Ugrin Gábor gave us the wonderful lessons of Solfeggio, choir conducting and music education in the 15 summer seminars. They were great occasions and we never forget them. He taught us music as culture. Our last song conducted by Professor Ugrin Gábor is the Kodály’s Evening song in Hungarian Esti dal at Kodály Museum and Bartok Museum 2012 March. We will never forget that song. We are in deep sorrow. We will cherish the music that you have taught us and pass it on to the children in Japan.
Everytime Professor Ugrin Gábor visited Fukushima city to teach and conduct, he came to my house and we spent very happy times with him. I remember everything.
When the awful nuclear accident happened in Fukushima in March 11th 2011, Professor Ugrin Gábor wrote us many emails and was always anxious about us. We thank him very deeply." (Furiya
Miyako)
(Fordítás:
A Fukushimai Kodály Kórus és Furiya Miyako szeretné kifejezni legmélyebb őszinte részvétét és együttérzését. Ő volt a mi zenei Atyánk több, mint 23 éven keresztül. Legelőször 1978-ban vettem részt Ugrin Gábor professzor egyik szemináriumán, amikor először látogatott el Japánba. Azóta a zene Atyjának tartom Őt, immáron 35 éve. 1987-ben elnyertem a Kodály ösztöndíjat, amellyel Budapesten tanulhattam Tőle karvezetést.
Amikor hazatértem Magyarországról, megalapítottam a Fukushimai Kodály Kórust. Utána még vagy harminc alkalommal jöttem vissza Magyarországra, hogy folytathassam tanulmányaimat. Ugrin Gábor professzort legelőször 1986-ban hívtuk meg Fukushimába, utána 2010-ig még 19 alkalommal jött vissza hozzánk, mint karnagy, és mint tanár.
Ugrin Gábor 24 alkalommal vezényelt a Fukushimai Kodály Kórus koncertjein, nem csak Fukushimában, hanem Tokyóban, Sendai és Saga városokban. Ez alatt az idő alatt 7 hanglemezt és DVD-t jelentettünk meg. A DVD-n Bartók Béla gyermek és nőikari kórusművei szerepelnek, amelyek rendkívül fontos elemei a japán kóruskultúrának.
Ugrin Gábor professzor csodálatos szofézs, karvezetés és zeneelméleti órákat tartott nekünk a 15 nyári szemináriuma alatt. Rendkívüli események voltak ezek, sosem fogjuk elfelejteni. A zene kultúráját tanította meg nekünk. Az utolsó darab, amelyet Ugrin Gábor professzor velünk vezényelt, Kodály Zoltán Esti dala, amelyet 2012 márciusában adhattunk elő a Kodály múzeumban és a Bartók múzeumban. Sosem feledjük. Bánatunk kifejezhetetlen. Ápolni fogjuk a zenei hagyományt, amelyet Ön tanított nekünk, és továbbadjuk azt Japán gyermekeinek.
Minden alkalommal, mikor Ugrin Gábor professzor Fukushimába látogatott, eljött a házamba, ahol sok-sok örömteli pillanatot töltöttünk el Vele. Minden egyes percét örökre a szívembe zártam.
Amikor az a szörnyű atombaleset történt Fukushimában, 2011. március 11-én, Ugrin Gábor professzor rengeteg emailt küldött nekünk, nagyon aggódott értünk. Hálával telt szívvel köszönjük!)

Kodály Zoltán: Beseeching / Szép Könyörgés conducted by Professor Ugrin Gábor. Performer: Fukushima Kodály Choir

Ugrin Gáborra emlékezünk (Ménes Aranka riportja a Tanár Úr 80. születésnapján, 2012-ből)

"Mindenki egyért, egy mindenkiért" - késői beszélgetés Ugrin Gáborral (Dr. Fehér Anikó riportja, 2012, Parlando.hu)"Édes kicsi Puszpángjaim" - Jólesz György visszaemlékezése (2013. november 5.)

Bartók Béla: Bánat (Ifjú Zenebarátok Központi Kórusa, Ugrin Gábor, 1980)


Élt és lobogott - Ugrin Gábor 1962 és 1978 között a Veres Pálné Gimnázium tanáraként ezrek és ezrek ének-zene tanára volt… (Losonczy Katalin írása)


Kezdőlap | Történet | In Memoriam | FelvételekKapcsolatDalostársak